اسپری دافع حشرات

صد در صدگیاهی 60میلی لیتر
وضعیت موجودی: اتمام موجودی
50,000 ریال

کاملا گیاهی و فاقد هرگونه مواد شیمیایی

چون بر پایه ی عصاره های گیاهی است عوارض جانبی ندارد.

ترکیبات موثر: 

روغن های فرار

 GABAگاما آمینو بوتیریک اسید

والپرات ها

ایزووالپرات ها

 

موثر برروی پشه، کنه، کک،ساس، حشرات گزنده

با بیش از دوازده ساعت ماندگاری

برچسب های محصول