تیموس - ارتیکا(فشار خون)

دمنوش گیاهی
تولید کننده: دکتر کلوندی
وضعیت موجودی: موجود است
180,000 ریال
140,000 ریال

موثر در کاهش فشار خون، تنظیم کننده ی فشار خون