خارمریم (ماریتیغال) ( کبد)

دمنوش گیاهی
تولید کننده: دکتر کلوندی
وضعیت موجودی: موجود است
250,000 ریال
200,000 ریال

موثر در كبد چرب، موثر در رفع مسموميت هاي كبدي و سيروزكبدي، پيشگيري از سرطان كبد، ترميم كننده بافت كبدآسيب ديده ، بسيارمفيد در ناراحتيهاي کیسه صفرا، دردهاي طحال.