عسل چهل گیاه اورازان 960 گرمی

عسل چهل گیاه، خالص، ارگانیک
تولید کننده: اورازان
72,500 تومان

عسلی که در طبیعت از شهد تعداد زیادی گل تهیه شده باشد عسل چهل گیاه نام دارد.

به طور کلی این عسل مجموع خواص عسل های کوهستان و دشت را دارد.