نارنگی یافا

در حال گذار به ارگانیک
وضعیت موجودی: اتمام موجودی
*
*
ریال

نارنگی کلمانتین(یافا) محصول سالم گواهینامه دار

اسم علمی : Citrus Clementin

مشخصات مزرعه تولید محصول:

نارنگی کلمانتین محصول مزرعه باغ جنگل پژوهشی افرا الهام گرفته از الگوی جنگل با استفاده از روشهای کشاورزی پایدار، ارگانیک و پرماکالچر واقع در اطراف شهرستان نوشهرمی باشد. در این مزرعه از سال 94 از سموم وکودهای شیمیایی استفاده نشده و در حال گذار به ارگانیک می باشد.

مدیر مزرعه:

مزرعه با مدیریت تکنسین تحقیق کشاورزی از دانشگاه آیداهو و محقق اصول کشاورزی پایدار و پرماکالچر، اداره می شود و در حال گذار به سوی ارگانیک می باشد.

گواهینامه:

بر اساس بررسی و نظارت شبکه محصول سالم( شمس) ، آزمایشهای بررسی سموم، کود شیمیاییی و فلزات سنگین و رعایت حد مجاز استاندارد های لازم ، مدیریت کشاورزی ارگانیک مزرعه و گواهینامه انطباق با استاندارد ملی ایران ۱۱۰۰۰ ، مورد تایید می باشد و این محصول سالم و درحال گذار به ارگانیک می باشد.

                                                                                                                                نوع کود : کود آلی زیستی

 مدیریت دفع آفات و نهاده :

آخرین مصرف کود و سموم شیمیایی سال ۹۴ بوده. در حال حاضر از هیچ نوع کود و سموم شیمیایی استفاده نمی شود و کود دامی ،کمپوست و نهاده های مجاز کشاورزی ارگانیک بکار برده می شود.

 

ارزش غذایی :

نارنگی دارای ویتامین های A,B,C فلانوئید،کلسیم و فسفر می باشد. به دلیل داشتن ویتامین C دارای خاصیت ضد سرطانی می باشد.

برچسب های محصول