هیسوپوس - اریگانوم (سرفه)

دمنوش گیاهی
تولید کننده: دکتر کلوندی
وضعیت موجودی: موجود است
180,000 ریال
150,000 ریال

اکسپکتورانت گیاهی، موثر در رفع سرفه، ناراحتی های سینه، برونشیت، بسیار مفید در رفع آسم و تنگی نفس، موثر در کاهش و مهار ترشحات پشت حلقف مفید در افرادآلوده به گاز های شیمیایی مثل خردل، جایگزین بسیار مناسب سالبو تامول، بازکننده ی برونش ها