پرتقال رسمی (آبگیری)

در حال گذار به ارگانیک، ۲ کیلو
وضعیت موجودی: اتمام موجودی
*
80,000 ریال

پرتقال رسمی محصول سالم گواهی شده

اسم علمی : Citrus Sinensis

مشخصات مزرعه تولید محصول: پرتقال رسمی محصول مزرعه باغ جنگل پژوهشی افرا الهام گرفته از الگوی جنگل با استفاده از روشهای کشاورزی پایدار، ارگانیک و پرماکالچر واقع در اطراف شهرستان نوشهرمی باشد. در این مزرعه از سال 94 از سموم وکودهای شیمیایی استفاده نشده و در حال گذار به ارگانیک می باشد.

مدیر مزرعه:

مزرعه با مدیریت تکنسین تحقیق کشاورزی از دانشگاه آیداهو و محقق اصول کشاورزی پایدار و پرماکالچر، اداره می شود و در حال گذار به سوی ارگانیک می باشد.

گواهینامه:

بر اساس بررسی و نظارت شبکه محصول سالم( شمس) ، آزمایشهای بررسی سموم، کود شیمیاییی و فلزات سنگین و رعایت حد مجاز استاندارد های لازم ، مدیریت کشاورزی ارگانیک مزرعه و گواهینامه انطباق با استاندارد ملی ایران ۱۱۰۰۰ ، مورد تایید می باشد و این محصول سالم و درحال گذار به ارگانیک می باشد.

                                                                                                                           نوع کود: کود آلی زیستی

 مدیریت دفع آفات و نهاده :

آخرین مصرف کود و سموم شیمیایی سال ۹۴ بوده. در حال حاضر از هیچ نوع کود و سموم شیمیایی استفاده نمی شود و کود دامی ،کمپوست و نهاده های مجاز کشاورزی ارگانیک بکار برده می شود.

   ارزش غذایی :

پرتقال سرشار از ویتامین C، کلسیم، فسفر، آهن، سدیم ، پتاسیم، ویتامین A ، ویتامین B1، ویتامینB2 ، ویتامین B3

برچسب های محصول