کود بارور2 فسفاته

یک فناوری نوین است که جایگزین سالم و مؤثر کودهای شیمیایی فسفاته است. این کود زیستی حاوی دو نوع باکتری حل کننده فسفات است که با استفاده از دو ساز و کار ترشح اسیدهای آلی و آنزیم فسفاتاز باعث تجزیه ترکیبات فسفره نامحلول در خاک شده و در نتیجه امکان جذب شدن این عنصر را برای گیاهان فراهم می‌کنند. هر بسته 100 گرمی از این کود زیستی می تواند جایگزین حداقل 50 درصد کود شیمیایی فسفاته مورد توصیه در گیاهان شود. توصیه می‌شود کود زیستی فسفو بارور-۲ را به همراه کود های زیستی ازتوبارور-۱ و پتابارور- ۲ و در قالب کود کامل NPK زیستی بارور استفاده نمایید.
وضعیت موجودی: موجود است
220,000 ریال

جهت تهیه محلول کود زیستی مورد نیاز یک هکتار زراعت و یا 100 رأس درخت، یک بسته از کود زیستی فسفوبارور-2  را  با توجه به نوع بذر و روش مصرف در حجم مناسبی از آب ریخته و کاملا به هم بزنید. در صورت طولانی شدن کار، هر ۱۵ دقیقه یکبار عمل هم زدن محلول را تکرار نمایید. اطلاعات بیشتر:

http://www.greenbiotech-co.com/rtc/15

برچسب های محصول