توکریوم - ارتیکا

دمنوش گیاهی
تولید کننده: دکتر کلوندی
وضعیت موجودی: موجود است
180,000 ریال
200,000 ریال

موثر در کاهش قند خون(دیابت) برطرف کننده ی مقاوت به انسولین در دیابت نوع دوم، کاهش دهنده ی مصرف دوز انسولین در دیابت نوع اول