دومین رویداد کلیماتون 2018 در تهران

يكشنبه, 20 آبان 1397

دومین رویداد در تهران با حضور اساتید، علاقمندان، دانشجویان و سازمانهای دولتی توسط موسسه کارآفرینان توسعه هزاره سوم برگزار شد.
@safeproductorg

 

ارسال نظر