خواص عصاره روغنی گشنیز مزرعه مروارید دکتر زرقانی

1-تسکین دهنده

2-خنک کننده و قابض پوست

3- ماسک گیاهی برای زیبایی و درخشندگی پوست

4- معتدل ساختن پوست های چرب و مستعد آکنه

5- روشن کننده پوست