سالم کالا
 

عسل ارگانیک هزارگیاه دشت

وزن : 1کیلو گرم
1,500,000 ریال
1,200,000 ریال

 عضو شبکه ی محصول سالم

منطبق با الزامات استاندارد ملی ارگانیک ایران  تحت کنترل و بازرسی شرکت پارس گواه گستر

کد : pars_cert_02_213_98-99

کلپوره، آویشن، گون

 

برچسب های محصول