عصاره روغنی گل بنفشه مزرعه مروارید دکتر زرقانی

*درمان
1-سینوزیت

2-اگزما

3-آکنه و خشکی پوست

4-سردرد و گرفتگی بینی