سالم کالا
 

ماهنامه ی همیشه زندگی

سه شنبه, 9 آبان 1396

ماهنامه همیشه زندگی                  
ترویج سبک زندگی سالم

 

مجوز پخش سراسری و کشوری ماهنامه ی همیشه زندگی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر و بزودی سری جدید این ماهنامه منتشر و توزیع می گردد.

مدیرمسئول: محمدناگهی

سردبیر: دکتر سیدمحمودرضا شایسته
رئیس شورای سیاست گذاری: احمد بختیاری

 

salemkala.ir

☎️Tel.88974211

@lifeforevermagazine

admin: @mediallll

ارسال نظر