همایش تغذیه ی سالم با محصولات سالم و ارگانیک

دوشنبه, 11 دسامبر 2017

 

همایش تغذیه ی سالم

برگزاری همایش تغذیه سالم با محصولات سالم وارگانیک

۲۰آذر۹۶ فرهنگسرای شفق یوسف آباد

کانون زنان همدل

شرکت دارامان

موسسه ترویج محصول سالم @safeproductorg

salemkala.ir

ارسال نظر