پتابارور 2 (پتاسه)

حاوی دو باکتری حل کننده پتاسیم است که ترکيبات نامحلول پتاسیم موجود در خاک اطراف ریشه را تجزيه کرده و با رهاسازی این یون باعث جذب بهينه پتاسیم می‌شوند. هر بسته 100 گرمی از این کود زیستی می تواند جایگزین حداقل 50 درصد کود شیمیایی پتاسه مورد توصیه در گیاهان شود.
وضعیت موجودی: موجود است
220,000 ریال

 توصیه می‌شود کود زیستی پتابارور-۲ را به همراه کود های زیستی ازتوبارور-۱ و فسفوبارور- ۲ و در قالب کود کامل NPK زیستی بارور استفاده نمایید.

اطلاعات بیشتر درمورد نحوه ی مصرف:

http://www.greenbiotech-co.com/rtc/14

برچسب های محصول