⚛️ افزایش اراضی کشاورزی ارگانیک

پنجشنبه, 9 فروردین 1397

             

 

📌 در اواخر سال ٢٠١٦ حدود ٥٧/٨ میلیون هکتار به صورت ارگانیک اداره می شد که نشان دهنده رشد ٧/٥ میلیون هکتاری نسبت به سال ٢٠١٥ است که بیشترین مقدار زمین زیر کاشت محصولات ارگانیکی می باشد که تاکنون به ثبت رسیده است.

 

📌 آمار و ارقام زیر بر اساس آخرین اطلاعات در زمینه کشاورزی ارگانیک از سراسر جهان می باشد که توسط موسسه تحقیقات کشاورزی ارگانیک فیلیپین و IFOAM - Organics International در BIOFACH نمایشگاه تجارت جهانی ارگانیک در سال ٢٠١٨ در نورنبرگ ارائه شده است.

 

❇ رهبران جهانی در بازار مواد غذایی ارگانیک

 

📍شرکت تحقیقات بازار Ecovia Intelligence تخمین می زند که بازار جهانی مواد غذایی ارگانیک در سال ٢٠١٦ به رقم ٨٩/٧ میلیارد دلار رسیده است (بیش از ٨٠ میلیارد یورو). ایالات متحده بازار پیشروی محصولات ارگانیک به ارزش ٣٨/٩ میلیارد یورو بوده، پس از آن بازار مواد غدایی ارگانیک آلمان به ارزش ٩/٥ میلیارد یورو سپس فرانسه با ٦/٧ میلیارد یورو و چین با ٥:٩ میلیارد یورو به ترتیب قرار گرفته اند.

 

 ▪️همچنين در سال ٢٠١٦ اکثر بازارهای عمده مواد غذایی ارگانیک جهان دارای نرخ رشد دو رقمی بوده اند. در بین آنها بازار محصولات غذایی ارگانیک فرانسه تا ٢٢ درصد رشد داشته است.

 

▪️ارزش بالاترین سرانه پرداخت برای مواد غذایی ارگانیک در دنيا، كشور سوئیس با رقم ٢٧٤ یورو بوده است . همچنین دانمارک دارای بالاترین سهم بازار مواد غذايي ارگانیک بوده است (٩/٧٪‏ از کل بازار مواد غذایی).

 

▪️در سال ٢٠١٦ تعداد تولیدکنندگان محصولات ارگانیک ٢/٧ میلیون تولید کننده گزارش شده است. در راس کشورها هند با بیشترین تعداد تولید کننده (٨٣٥/٢٠٠)، پس از آن اوگاندا (٣٥٢/٢١٠) و مکزیک (٢١٠/٠٠٠) قرار دارند.

 

▪️از نظر زمین زیر کشت محصولات ارگانیک، کشور استرالیا دارای بزرگترین منطقه کشاورزی ارگانیک (٢٧/٢ میلیون هکتار) می باشد. پس از آن آرژانتین (٣ میلیون هکتار) و سپس چین (٢/٣ میلیون هکتار) قرار دارند. از نظر قاره ها هم تقریبا نیمی از اراضی کاشت محصولات ارگانیک در قاره اقیانوسیه قرار دارد، (٣/٢٧ میلیون هکتار زمین زیر کشت محصولات ارگانیک) و پس از آن اروپا (٢٣ درصد، ١٣/٥ میلیون هکتار) و آمریکای لاتین (١٢ درصد ، ٧/١ میلیون هکتار) می باشد.

 

@salemclub

@irfia_channel

@greenmanagement

ارسال نظر