RSS

اخبار

شبکه محصول سالم رونمایی شد -سه شنبه, 15 مه 2018
از شبکه محصول سالم( طرح شمس) توسط ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و با هدف توانمندسازی، حمایت، ترویج و رتبه بندی محصولات سالم کشاورزی رونمایی شد.
ک فعال درحوزه تولید محصولات سالم : مرجع معتبری برای تائید محصولات سالم و اُرگانیک و محیط زیستی وجود ندارد و از همین رو مصرف کننده اطمینان نمی کند.
صادرات خرمای ارگانیک خاش -دوشنبه, 30 آوريل 2018
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خاش گفت: برای نخستین بار در استان گواهی ارگانیک محصول خرما در این شهرستان صادر و حدود 600 تن از این محصول به کشور تاجیکستان و اروپا از طریق بندر عباس و تبریز صادر شده است.
افزایش اراضی کشاورزی ارگانیک
نمایشگاه ارگانیک -دوشنبه, 11 دسامبر 2017
دهمین جشنواه ی ارگانیک نمایشگاه و کارگاه های تخصصی
فرهنگسرای شفق
اخبار هلدینگ هم افزایی و ارتباطات همت: ادامه جلسات کارگروه مشاورین تجارت بین الملل در دفتر اقای دکتر شایسته.
انجمن ارگانیک ایران
نشست هم اندیشی تولید کنندگان و عرضه کنندگان محصولات ارگانیک
من مژگان آرین فر مستند ساز و تهیه کننده شبکه یک سیما هستم،بنا بر ضرورت شغلی از مزرعه گرفته تا سیلو، آسیاب و مراحل پخت را رصد و آسیب شناسی کردم،با توجه به ضرورت تولید نان کامل ، سالم و کاهش ضایعات از سویی و اهمیت ایجاد اشتغال در مناطق روستایی بر آن شدم با پشتوانه پژوهشی مبتنی برعلم و تجربه خبرگان فن وارد عرصه سخت تولید نان سالم شوم.